Na online žádosti byl zachycen neočekávaný návratový kód

[time]

Kontakt na klienta:
Jméno: [name]
Příjmení: [surname]
Telefon: [cell_phone]
E-mail: [email]
Návratový kód žádosti: [result_code]