ZMĚNA SMLUVNÍCH PODMÍNEK NA VAŠÍ SMLOUVĚ

Vážená klientko, vážený kliente,

přestože je Vaše smlouva již neaktivní a změna podmínek tak nemá aktuálně praktický dopad, máme povinnost Vás informovat, že s účinností od 15. 1. 2020 dochází ke změně podmínek smlouvy u všech úvěrových produktů společnosti COFIDIS s.r.o.

Nové dokumenty platné od 15. 1. 2020 naleznete v odkazech níže:

Cofidirect 

Cofiflexi

Iplatba

Magnet

Ntimes

Pagodil NT

V případě opětovného čerpání prosím věnujte pozornost změně ve výši minimální splátky u revolvingových produktů. Výše splátky činí 3,7% z jistiny na konci měsíce zaokrouhlené na celé desítky tisíc korun nahoru. Konkrétní hodnota výpočtu minimální měsíční splátky viz následující tabulka:

Výše jistiny Minimální splátka
0 – 10 000,- Kč 370 Kč
10 001 – 20 000,- Kč 740 Kč
20 001 – 30 000,- Kč 1 110 Kč
30 001 – 40 000,- Kč 1 480 Kč
40 001 – 50 000,- Kč 1 850 Kč
50 001 – 60 000,- Kč 2 220 Kč
60 001 – 70 000,- Kč 2 590 Kč
70 001 – 80 000,- Kč 2 960 Kč
80 001 – 90 000,- Kč 3 330 Kč
90 001 – 100 000,- Kč 3 700 Kč
100 001 – 110 000,- Kč 4 070 Kč
110 001 – 120 000,- Kč 4 440 Kč
120 001 – 130 000,- Kč 4 810 Kč
130 001 – 140 000,- Kč 5 180 Kč
140 001 – 150 000,- Kč 5 550 Kč

V případě Vašeho nesouhlasu s uvedenou změnou máte právo změnu odmítnout a Vaši smlouvu o úvěru z tohoto důvodu do 30 dnů ode dne obdržení informace o změně bezúplatně a s okamžitou účinností vypovědět. Nesouhlas se změnou smluvních podmínek a výpověď Vaší smlouvy o úvěru je nutné učinit písemně na adresu sídla společnosti COFIDIS s.r.o., Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, případně můžete též zaslat scan podepsané výpovědi Vaší smlouvy o úvěru e‑mailem na adresu informace@cofidis.cz

Důsledkem ukončení smlouvy o úvěru výpovědí je to, že celý do té doby nesplacený úvěr, jakož i veškeré další peněžité závazky ze smlouvy o úvěru, se stávají splatnými a musíte nám je uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení informace o změně.

Váš nesouhlas se změnou smluvních podmínek nebo výpověď Vaší smlouvy o úvěru musí být doručeny do 30 dnů ode dne obdržení informace o změně. Pokud nevyjádříte svůj nesouhlas výše uvedeným způsobem, budou změny považovány za akceptované a nové smluvní podmínky se stanou součástí Vaší stávající smlouvy o úvěru (nahradí dosavadní dokumenty).

V případě jakéhokoli dotazu nás neváhejte kontaktovat. Naši finanční poradci jsou Vám k dispozici v pracovní dny od 8:00 – 20:00 hodin na telefonním čísle 234 120 120 nebo na emailové adrese informace@cofidis.cz

S přáním hezkého dne  

Váš Cofidis  

Pro správné fungování stránek je třeba mít zapnutý JavaScript.