Průzkum: třetina Čechů studuje podmínky úvěru pouze 5 minut

Necelá desetina zájemců o úvěr si vůbec neprostuduje obchodní podmínky. Zhruba třetina těch, kteří se chystají podepsat úvěrovou smlouvu, studuje podmínky 5 minut, další třetina minimálně jednu hodinu. „Ani odborník, natož laik, není schopen prostudovat úvěrovou smlouvu za 5 minut,“ říká Thomas Kudela, obchodní a marketingový ředitel společnosti Cofidis a pokračuje: „Tím spíš, že smlouvy jsou často velmi komplikovaně napsané a obsahují nejednu past ve formě skrytých poplatků. Přitom skrytý poplatek podle nás k úvěru nepatří, protože podkopává důvěru v celý trh a to je i důvodem, proč jej u nás nenajdete.“

Překvapivě nejlehkovážnější jsou lidé v produktivním věku, tj. od 27 do 44 let. Téměř polovina jich totiž věnuje pročítání smlouvy maximálně 5 minut. Naopak, nejpečlivější jsou při studiu podmínek mladí lidé od 18 do 26 let. Více než 20 % z nich věnuje jejich studiu přes hodinu času. Tento trend komentuje Thomas Kudela: „Čísla z průzkumu potvrzují, že zájemci o úvěr, především ti v produktivním věku, nemají čas na studium obchodních podmínek. To dokresluje i fakt, že čím dál více se nám hlásí takoví žadatelé o úvěr, kteří preferují co nejkratší, srozumitelné a hlavně zcela transparentní podmínky úvěru.“

Průzkum potvrdil i fakt, že vzdělání má vliv na to, zda si zájemce dá práci a podmínky úvěru si skutečně prostuduje. Zhruba hodinu pročítají úvěrové podmínky středoškoláci a vysokoškoláci, 5 minut a méně věnují čtení lidé se základním vzděláním. Největší podíl mezi těmi, kteří odpověděli, že podmínky nečtou vůbec, tvoří právě lidé se základním vzděláním. Především pro ně je totiž jazyk úvěrové smlouvy často zbytečně příliš složitým.

Pokud se podíváme na vzorek lidí, kteří vůbec nestudují obchodní podmínky, o maličko většími hříšníky jsou ženy (9 %) než muži (6 %). Ženy jsou ale zároveň skupinou, která je schopna studovat podmínky den a více (13 % vs. 7 % u mužů).

Klientská zóna
810 700 810
810 700 810

Pro správné fungování stránek je třeba mít zapnutý JavaScript.