Rozpočty českých domácností: Největší prostor ušetřit je ve výdajích za potraviny

Nejvíce prostoru ušetřit peníze z rodinného rozpočtu je podle Čechů ve výdajích na potraviny. Dále pak za dovolenou, volnočasové aktivity a bydlení. Právě na nákladech souvisejících s bydlením vidí oproti roku 2015 prostor pro úsporu výrazně více lidí. Na dopravě a účtech za telefon nebo internet je naopak podle lidí šance nějak výrazněji ušetřit minimální. Vyplývá to z průzkumu společnosti Cofidis mezi 525 respondenty.

Zatímco v roce 2015 se mezi muži a ženami objevily poměrně rozdílné názory na to, kde lze v rámci rodinného rozpočtu ušetřit, letos se nečekaně shodují. Před čtyřmi lety by muži šetřili hlavně na potravinách, zatímco ženy viděly největší prostor pro úsporu ve výdajích za koníčky a volnočasové aktivity. V současnosti už zástupci obou pohlaví shodně udávají na prvním místě potraviny, ženy přitom dokonce ještě častěji než muži.  

Zdaleka ne taková shoda panuje v názoru na výdaje na potraviny mezi lidmi rozdílené úrovně vzdělání. Zatímco v případě vysokoškolsky vzdělaných lidí by hned 36 % dokázalo najít největší úsporu právě na potravinách, stejný názor sdílí jen 20 % lidí se základním vzděláním. A také u ostatních lidí bez vysokoškolského titulu je to výrazně méně.  

Kromě potravin vidí Češi největší prostor k úspoře v oblasti výdajů za dovolené (17 %). Na třetím místě jsou volnočasové aktivity a zábava. Ušetřit nejvíce právě v této oblasti by dokázalo 16 % lidí. Zatímco ještě před čtyřmi lety zde vidělo největší prostor ušetřit 22 % žen, letos to stejně vnímá už jen 16 % zástupkyň něžného pohlaví.  

Rezervy v bydlení i úvěrech

Největší nárůst oproti roku 2015 zaznamenala oblast bydlení. Uspořit právě na bydlení a souvisejících nákladech nejvíce peněz je možné pro 14 % dotázaných, což je o 5 procentních bodů více než před čtyřmi lety. 9 % respondentů vidí stejně jako v roce 2015 největší prostor ušetřit na nákupu oblečení. O něco méně lidí než před čtyřmi lety pokládá za největší prostor k úsporám v rodinném rozpočtu splátky půjček či úvěrů (7 %).  

„V letošním roce sledujeme nárůst zájmu o naši Partnerskou konsolidaci o téměř 40 % oproti roku 2016. Za poslední čtyři roky se podstatně snížily průměrné úrokové sazby, v průměru se nám tak podaří měsíční splátku snížit až o čtvrtinu,“ říká Cyril Křůpala, marketingový a obchodní ředitel společnosti Cofidis.  

Doprava, telefon a internet bez

Ušetřit v rámci rodinného rozpočtu větší částky není podle dotázaných lidí možné v případě účtů za telefon nebo internet (5 %). Podobné je to i s náklady na dopravu, například mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi zde vidí větší prostor ušetřit pouhé jedno procento dotázaných.

Klientská zóna
810 700 810
810 700 810

Pro správné fungování stránek je třeba mít zapnutý JavaScript.