Ženy nejčastěji investují do svých koníčků kolem stokoruny, muži mnohonásobně více.

V současné době provozuje 32 % dotazovaných pouze jeden koníček, 26 % dva. Naopak téměř 10 % respondentů se ve volném čase nevěnuje vůbec žádnému. Na otázku, kolik peněz jsou Češi ochotni investovat měsíčně do svých zálib, téměř čtvrtina respondentů odpověděla, že sto korun je pro ně ideální částkou. K pěti stům se přiklání 24 % a tisíc korun nevadí investovat  19 % respondentům. Více jak 5000,- Kč je ochotno vložit do svých koníčků pouze 1 %. Náklady kolem stokoruny vydají spíše ženy, naopak až čtvrtina mužů souhlasí sáhnout do peněženky i pro tisíc korun.

Z průzkumu provedeného na 500 respondentech dále plyne, že počet vedených koníčků roste spolu se vzděláním. Jedním koníčkem vyplňují svůj volný čas nejčastěji vyučení lidé. Dvěma naopak tráví své volno ti, kteří mají maturitu, a více než třem se věnují především vysokoškoláci.

Pokud by ovšem existovala možnost, až 46 % Čechů by se rádo věnovalo svým zálibám více. Téměř 15 % dotazovaných v jejich realizaci brání péče o rodinu, což nejvíce platí pro ženy ve věku mezi 27 – 35 roky. Čtvrtině to nedovoluje jejich pracovní nasazení a až 35 % zase nedostatek peněz.

Není proto výjimkou, že si někteří na realizování své zájmové činnosti půjčí určitý finanční obnos. Nákup zboží by však měl být promyšlený a pořizovaný předmět s dlouhodobým využitím a trvalejší hodnotou. Příkladem vhodného využití půjčených financí na koníčky může být studium, vzdělávací kurzy, pořízení rodinného mazlíčka či třeba sportovní vybavení závodně provozovaného sportu.

Cyril Křůpala, obchodní a marketingový ředitel společnosti Cofidis zdůrazňuje, že vedle důležitosti typu zboží a jejího dlouhodobého využití hraje roli i výběr finanční instituce: „Pokud se rozhodneme si na nějaký finančně nákladnější koníček půjčit, je stěžejní vybrat si transparentního poskytovatele.  Stejně jako u ostatních komodit je důležité zejména to, aby nás později nepřekvapily žádné skryté poplatky.“ 

Pro správné fungování stránek je třeba mít zapnutý JavaScript.