Ručitel

Ručitelem se rozumí osoba, která poskytuje ručení. Ručí za úvěr, to znamená, že bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník.

Pro správné fungování stránek je třeba mít zapnutý JavaScript.