Změna sazebníku na Vaší úvěrové smlouvě

Vážený kliente,

děkujeme Vám za využívání našich finančních služeb a oznamujeme Vám, že s účinností od 1. 4. 2016 dochází ke změně sazebníku u všech úvěrových produktů společnosti COFIDIS s.r.o., přičemž tato změna se dotkne i Vaší smlouvy o úvěru. *

Nové sazebníky jsou trvale k dispozici v sekci Sazebníky, kde najdete příslušný sazebník k Vašemu úvěru a aktuálně i níže.

Přehled nových sazebníků platných od 1. 4. 2016:

S přáním hezkého dne

Cofidis

* V případě Vašeho nesouhlasu s uvedenou změnou sazebníku máte právo změnu odmítnout a Vaši smlouvu o úvěru z tohoto důvodu bezúplatně a s okamžitou účinností vypovědět. Oznámení o nesouhlasu se změnami sazebníku a výpověď Vaší smlouvy o úvěru můžete učinit písemně na adresu sídla společnosti COFIDIS s.r.o., Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5 nebo zasláním scanu originálu podepsané výpovědi Vaší smlouvy o úvěru e-mailem ve formátu PDF na adresu informace@cofidis.cz, a to až do 1 měsíce po nabytí účinnosti změn. Důsledkem ukončení smlouvy o úvěru výpovědí je to, že celý do té doby nesplacený úvěr, jakož i veškeré další peněžité závazky ze smlouvy o úvěru, se stávají splatnými a musíte nám je uhradit nejpozději s Vaší výpovědí. Pokud nevyjádříte svůj nesouhlas výše uvedeným způsobem, budou změny považovány za akceptované a nový sazebník se stane součástí Vaší stávající smlouvy o úvěru (nahradí dosavadní sazebník).

Pro správné fungování stránek je třeba mít zapnutý JavaScript.