Změna sazebníku k Vaší smlouvě

Vážená klientko, vážený kliente,

rádi bychom Vás informovali o změně Sazebníku poplatků k Vaší úvěrové smlouvě.

Čeho se změna týká?

Poplatek za měsíční výpis z účtu v papírové formě bude nově 49,- Kč.

Tip Cofidis

Šetřete s námi životní prostředí i svoji peněženku a nastavte si elektronickou verzi výpisu z účtu, který Vám zašleme do e-mailové schránky zdarma. E-výpis si jednoduše nastavíte přes webový formulář, případně kontaktujte naši klientskou péči na tel. 234 120 120.  

Nový sazebník vejde v platnost 1. prosince 2021 a jeho přesné znění naleznete zde.  

V případě Vašeho nesouhlasu s uvedenou změnou máte právo změnu odmítnout a Vaši smlouvu o úvěru z tohoto důvodu přede dnem, kdy mají změny nabýt účinnosti, bezúplatně a s okamžitou účinností vypovědět. Nesouhlas se změnou smluvních podmínek a výpověď Vaší smlouvy o úvěru je nutné učinit písemně na adresu sídla společnosti COFIDIS s.r.o., Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, případně můžete zaslat scan podepsané výpovědi Vaší smlouvy o úvěru e‑mailem na adresu informace@cofidis.cz 

Důsledkem ukončení smlouvy o úvěru výpovědí je to, že celý do té doby nesplacený úvěr, jakož i veškeré další peněžité závazky ze smlouvy o úvěru, se stávají splatnými a musíte nám je uhradit nejpozději do dne nabytí účinnosti změn, tj. k 1. 12. 2021.

Dokumenty musí být doručeny před tím, než změna nabude účinnosti, tj. tedy přede dnem 1. 12. 2021. Pokud nevyjádříte svůj nesouhlas výše uvedeným způsobem, budou změny považovány za akceptované a nový sazebník se stane součástí Vaší stávající smlouvy o úvěru (nahradí dosavadní dokumenty). V případě jakéhokoli dotazu nás neváhejte kontaktovat. Naši finanční poradci jsou Vám k dispozici v pracovní dny od 8:00 – 19:00 hodin na telefonním čísle 234 120 120 nebo na emailové adrese informace@cofidis.cz 

S přáním hezkého dne    

Váš Cofidis

Pro správné fungování stránek je třeba mít zapnutý JavaScript.