Změna sazebníku na Vaší úvěrové smlouvě

 Vážený kliente,

děkujeme Vám za využívání našich finančních služeb a oznamujeme Vám, že s účinností od 20. 5. 2018 dochází ke změně sazebníku u Vašeho úvěrového produktu COFIPARTNER společnosti COFIDIS s.r.o., přičemž tato změna se dotkne i Vaší smlouvy o úvěru. Změna sazebníku nově zavádí účtování náhrady účelně vynaložených nákladů věřitele při předčasném splacení úvěru. *

Naše úvěry zůstávají i nadále bez poplatků za jejich vedení.

Nový sazebník je trvale k dispozici v sekci Sazebníky poplatků, kde najdete i sazebník k Vašemu úvěru.

Sazebník platný od 20. 5. 2018 naleznete zde:

  

S přáním hezkého dne

Cofidis

 

 

V případě Vašeho nesouhlasu s uvedenou změnou sazebníku máte právo změnu odmítnout a Vaši smlouvu o úvěru z tohoto důvodu bezúplatně a s okamžitou účinností vypovědět. Oznámení o nesouhlasu se změnami sazebníku a výpověď Vaší smlouvy o úvěru můžete učinit písemně na adresu sídla společnosti COFIDIS s.r.o., Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5 nebo zasláním scanu originálu podepsané výpovědi Vaší smlouvy o úvěru e-mailem ve formátu PDF na adresu informace@cofidis.cz, ve lhůtě do dne nabytí účinnosti změn. Důsledkem ukončení smlouvy o úvěru výpovědí je to, že celý do té doby nesplacený úvěr, jakož i veškeré další peněžité závazky ze smlouvy o úvěru, se stávají splatnými a musíte nám je uhradit nejpozději s Vaší výpovědí. Pokud nevyjádříte svůj nesouhlas výše uvedeným způsobem, budou změny považovány za akceptované a nový sazebník se stane součástí Vaší stávající smlouvy o úvěru (nahradí dosavadní sazebník).

Klientská zóna
810 700 810
810 700 810

Pro správné fungování stránek je třeba mít zapnutý JavaScript.