SOUTĚŽ o dárky Tour de France

Již více jak 25 let podporujeme profesionální cyklistickou stáj, která nese jméno naší společnosti. Naši cyklisté se pravidelně účastní nejslavnějších závodů.

Nyní můžete získat krásné ceny, které Tour de France připomínají. Každý vylosovaný výherce získá cyklistický balíček obsahující cyklistický bidon, plakát s vyobrazenými cyklistickými dresy Cofidis, plátěná taška, kšiltovka, hrneček a přívěsek na klíče. 

Do soutěže se může zapojit každý, kdo je starší 18 let, trvale žijící v Česku nebo na Slovensku s trvalým pobytem v ČR a zároveň nesmí být zaměstnancem Cofidisu.

Pro zapojení se do soutěže je potřeba splnit podmínky soutěže, které budou vypsány v rámci facebookových příspěvků.

Soutěž probíhá od 20.6.2022 do 11.7.2022 (včetně).

Ze všech účastníků, kteří splní podmínky pro zařazení do soutěže, vylosujeme náhodným losem celkem 4 vítěze, jejichž jména oznámíme vždy ve zvláštním facebookovém příspěvku. A to 29.6. a 13.7.2022. Poté vítěze budeme informovat prostřednictvím Messengeru.

Organizátorem soutěže je společnost COFIDIS s.r.o., IČO: 27179907, Bucharova 1423/6, Praha 5, kontakt: informace@cofidis.cz  
 
 
Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí a platí zde kompletní osvobození od závazků každého z účastníků.  
 
 
Účast v soutěži je možná jen v případě souhlasu soutěžícího se zpracováním osobních údajů. Účastí v soutěži uděluje soutěžící organizátorovi soutěže souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, věk, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo, a to za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži, a to na dobu trvání soutěže a dále 2 měsíců od ukončení soutěže.  Správcem osobních údajů je organizátor soutěže. V případě, že se soutěžící stane výhercem ceny, souhlasí kromě výše uvedeného též se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení ve Facebookovém příspěvku, to vše pro marketingové účely na sociálních sítích, a to po dobu maximálně jednoho roku ode dne ukončení soutěže. Soutěžící zároveň souhlasí s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob zajišťujících technickou stránku soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla organizátora, a dále má práva dle článku 12 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR), tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adrese organizátora a je účinné okamžikem doručení organizátorovi. Odvoláním souhlasu zaniká účast soutěžícího v soutěži stejně jako nárok na výhru. V případě pochybností o dodržování těchto práv se může soutěžící obrátit na správce zasláním dotazu na adresu informace@cofidis.cz nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.  
 
Organizátor si vyhrazuje právo soutěž a výhry kdykoliv v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit nebo soutěž předčasně ukončit či naopak její trvání prodloužit. Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována. Organizátor soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, změnou pravidel soutěže, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi apod. Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v případě přepravy poštou. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit soutěžícího, a to pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech nebo pokud jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy organizátora nebo jiných soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky či dobrými mravy. Veškeré dotazy, podněty, stížnosti nebo připomínky k soutěži mohou být adresovány výlučně na adresu organizátora informace@cofidis.cz.

Pro správné fungování stránek je třeba mít zapnutý JavaScript.