Často kladené otázky

V rubrice Často kladené otázky (FAQ) naleznete odpovědi na Vaše nejčastější dotazy. Stačí kliknout na konkrétní téma, které Vás zajímá a dozvíte se více. 

Pokud máte v úmyslu položit nám nový dotaz, pošlete nám, prosím, e-mail prostřednictvím webového formuláře.

Zaslat nový dotaz

Chcete-li požádat o úvěr
Je možné splatit celou půjčku předčasně? Pokud ano, za jakých podmínek?

Informace o tom, jak hradit měsíční splátky a další informace ohledně splácení spotřebitelského úvěru naleznete v sekci Vše o našich úvěrech, Možnosti splácení půjčky.

Jak si mohu ověřit, že nejsem vedený v registru dlužníků?

Pokud máte pochybnosti o svém splácení v minulosti, doporučujeme si před podáním žádosti o půjčku ověřit, jaké informace jsou o vás vedeny v Registru FO sdružení SOLUS. Můžete k tomu využít službu SMS výpis a aplikaci určenou pro mobilní telefony s operačním systéme Android "SOLUS – SMS výpis". Aktuální a spolehlivé informace získáte přímo na svůj mobilní telefon odkudkoli během pár chvil. Další informace k službě SMS výpis a aplikaci naleznete zde.

Jak zažádat o půjčku COFIDIS přes Internet?

Vyberte si půjčku, o kterou máte zájem a vyplňte jednoduchý online formulář. Vaši žádost ihned vyhodnotíme a v případě kladného posouzení Vám zašleme smlouvu poštou. Poté již stačí, abyste nám zaslali obě podepsané vyhotovení smlouvy společně s požadovanými dokumenty.

Jaké doklady budu potřebovat pro vyřízení půjčky?

Informace o průběhu vyřízení půjčky, včetně informací vyžadovaných od spotřebitele za účelem posouzení úvěruschopnosti jsou uvedeny v kapitole Vše o našich úvěrech, Průběh vyřízení půjčky anebo zde

Co je to revolvingový úvěr?

Revolvingový úvěr lze přirovnat k běžné půjčce, která má ale navíc jednu důležitou vlastnost a tou je obnovitelná finanční rezerva. S každou uhrazenou měsíční splátkou "spoříte" částku, kterou si pak v případě potřeby můžete znovu půjčit a to bez vyřízení jakýchkoliv formalit. Stačí nám jen zavolat a my Vám peníze obratem převedeme na Váš účet.

Kdy obdržím peníze na bankovní účet?

Peníze zašleme na Váš účet do 24 hodin od zaslání všech dokumentů a schválení půjčky.

Mohu zažádat o půjčku, i když jsem důchodce nebo na mateřské?

Zažádat o úvěr může každý. V případě, že jste důchodce, nebo na mateřské dovolené, je pro účely schvalování Vaší půjčky lepší, když do žádosti uvedete také partnera nebo partnerku.

Musí být povinně uveden ve smlouvě můj partner / partnerka?

Partnera nebo partnerku ve smlouvě uvádět nemusíte, záleží jen na Vás. Pokud ho/jí uvedete, zohledníme tuto skutečnost při vyhodnocení Vaší žádosti.

Pokud žádám o úvěr u COFIDISu, musím měnit bankovní účet?

Ne, Váš stávající účet měnit nemusíte. Peníze Vám zašleme na Váš bankovní účet. Musíte být vlastníkem tohoto účtu.

Je úvěr omezený věkem?

K čerpání úvěru je potřebné dosáhnout minimální hranici věku 18 let.

Už jste o úvěr požádali
Moje žádost byla předschválena. Co se bude dít dál?

Gratulujeme, Vaše žádost byla předschválena a nyní Vám na Vaši adresu zasíláme smluvní dokumentaci, která dle českých zákonů obsahuje dopis s instrukcemi, předsmluvní formulář, smlouvu, všeobecné obchodní i pojistné podmínky a další dokumenty, se kterými se můžete blíže seznámit v sekci Dokumenty ke stažení

Vše zkontrolujete, podepíšete, popřípadě si necháte potvrdit formulář Potvrzení o příjmu od zaměstnavatele a zašlete zdarma v odpovědní obálce zpět k nám. Poštovné hradíme my. 

U nás vše zkontrolujeme a ozveme se Vám s konečným výsledkem posouzení Vaší žádosti.

Kdy obdržím písemné vyjádření o konečném schválení půjčky?

Vyjádření o schválení půjčky Vám posíláme buď ještě ve stejný nebo následující den po konečném posouzení a schválení půjčky, měli byste ho tedy obdržet do 2-3 dnů.

Kdy obdržím peníze na bankovní účet?

Peníze zašleme na Váš účet do 48 hodin po konečném posouzení a schválení půjčky.

Jaké doklady budu potřebovat pro vyřízení půjčky?

Informace o průběhu vyřízení půjčky, včetně informací vyžadovaných od spotřebitele za účelem posouzení úvěruschopnosti jsou uvedeny v kapitole Vše o našich úvěrech, Průběh vyřízení půjčky anebo zde

Jste naším klientem
Potřebuji odložit splátky úvěru z důvodu pandemie COVID-19

Společnost Cofidis umožňuje klientům odklad splátek i po skončení zákonem daného úvěrového Moratoria.

Upozorňujeme klienty, že úvěr je v průběhu odkladu splátek průběžně úročen, úročení při odkladu není pozastaveno.

Odklad splátek je možný pro smlouvy začínající čísly 6, 7 a 8. Není tak možné odložit splátky u produktů CofiDirect, Magnet, CofiFlexi, Pagodil NT, iPlatba a vztahuje se pouze na fyzické osoby, konkrétně na spotřebitele a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Žadatel zároveň nesmí být v okamžiku podání žádosti v prodlení se splácením.

Detailní podmínky pro splnění žádosti o Odklad splátek:

O pomoc mohou zažádat pouze klienti – fyzické osoby, které se dostaly do ekonomických obtíží v důsledku opatření zavedených v souvislosti s pandemií COVID-19 a tyto jejich obtíže přetrvávají;

O pomoc lze zažádat pouze ohledně stejných úvěrových produktů jako v tzv. zákonném Moratoriu podle zákona č. 177/2020 Sb., tj. pouze u klasických jednorázových úvěrových produktů, tj. nikoli u úvěrů revolvingových umožňujících opakované čerpání úvěru;

Ke dni podání žádosti o pomoc nesmí být klient – žadatel - v prodlení se splácením žádného úvěru u společnosti COFIDIS s.r.o. ani v prodlení se splácením aktuální měsíční splátky, to znamená, že i úvěrová splátka za aktuální měsíc je ke dni podání žádosti o pomoc již řádně uhrazena;    

Pomoc klientům spočívá výhradně v povolení odkladu splácení jednotlivých sjednaných splátek úvěru, přičemž tento odklad splácení bude účinný od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém COFIDIS s.r.o. obdržel žádost klienta o pomoc;

Rozložení sjednaných závazků do většího počtu splátek není umožněno;

Odklad splácení lze povolit na dobu maximálně tří (3) měsíců, tedy lze odložit nejvýše tři (3) úvěrové splátky;

Žádost o pomoc se splácením je nutné podat prostřednictvím e-mailu na informace@cofidis.cz ,přičemž je nutné v žádosti uvést prohlášení o tom, že klient byl postižen negativním ekonomickým dopadem epidemie COVID-19, a že žádá o pomoc se splácením úvěru, jakož i uvést lhůtu/počet splátek (maximálně 3), jejichž splácení žádá odložit, dále je nutno uvést jméno a příjmení klienta, rodné číslo nebo datum narození, údaj o trvalém bydlišti a číslo smlouvy o úvěru, jakož je nutné doložit/zaslat též příslušné doklady, jinak se žádost považuje za řádně podanou/přijatou až dnem doložení požadovaných dokladů;

Negativní dopad pandemie COVID 19 na klienta je třeba konkrétně doložit např. kopií výpovědi z pracovního poměru, potvrzením od lékaře, osvědčením o registraci na úřadu práce, předložením živnostenského oprávnění, případně doložením dokladu o pozastavení živnosti či jiným obdobným dokladem podle okolností jednotlivého případu;

Klienti mohou podat žádost o pomoc

Žádosti budou vyřizovány bez zbytečného odkladu, jinak zpravidla do deseti (10) dnů ode dne přijetí žádosti;

COFIDIS s.r.o. nebude za schválení pomoci se splácením účtovat klientům žádný poplatek;

COFIDIS s.r.o. bude každou žádost posuzovat individuálně, přičemž na povolení odkladu splácení není právní nárok; v případě, že COFIDIS s.r.o. nebude moci žádosti klienta o odklad splátek vyhovět, sdělíme písemně důvody takového rozhodnutí;

Po dobu trvání odkladu bude zbývající částka úvěru úročena původní roční úrokovou sazbou, tedy roční úrokovou sazbou sjednanou ve smlouvě o úvěru.

  

Detaily naleznete v Oznámení společnosti Cofidis ohledně odkladu splátek

Zapomněl jsem heslo do klientské zóny, co mám dělat?

Pokud jste zapomněli heslo nebo se nemůžete přihlásit do Vašeho účtu, kontaktujte naše zákaznické oddělení na telefonním čísle 234 120 120.

Nemohu uhradit měsíční splátky úvěru

Zašlete nám e-mail na informace@cofidis.cz, kde vysvětlíte Vaší tíživou situaci a jestli žádáte o odložení splátek či jejich snížení, a Vaši žádost posoudíme. K žádostem přistupujeme individuálně a vždy hledáme řešení pro klienta. O výsledku Vás budeme informovat e-mailem.

Mohu změnit výši měsíční splátky?

Ano, měsíční splátky si můžete změnit podle Vašich představ. Tato služba není zpoplatněna žádnými poplatky. U změny výše splátky je pouze potřeba dodržet minimální splátku pro danou výši úvěru.

Jak mohu hradit měsíční splátky

Informace o tom, jak hradit měsíční splátky a další informace ohledně splácení spotřebitelského úvěru naleznete v sekci Vše o našich úvěrech, Možnosti splácení půjčky.

Je možné splatit celou půjčku předčasně? Pokud ano, za jakých podmínek?

Informace o tom, jak hradit měsíční splátky a další informace ohledně splácení spotřebitelského úvěru naleznete v sekci Vše o našich úvěrech, Možnosti splácení půjčky.

Kdy obdržím peníze na bankovní účet?

Peníze zašleme na Váš účet do 48 hodin po konečném posouzení a schválení půjčky.

Co je to inkaso?

Inkaso je běžný způsob splácení půjček a úvěrů, u kterého se měsíční splátka automaticky převádí z Vašeho bankovního účtu na účet COFIDIS. Díky nastavitelnému limitu máte plnou kontrolu nad inkasovanou částkou a nemusíte mít obavu, že zaplatíte pozdě, nebo že splátku zapomenete zaplatit.

Co mám dělat, když
Co mám dělat, když jsem změnil/a rodinný stav

Pokud došlo ke změně Vašeho rodinného stavu, zašlete nám na informace@cofidis.cz nebo prostřednictvím poštovní zásilky kopii Vašeho nového občanského průkazu, kdy na tuto kopii uveďte „SOUHLASÍM S POŘÍZENÍM KOPIE DOKLADU TOTOŽNOSTI“ a doplňte Vaším podpisem. V případě, že Váš občanský průkaz neobsahuje informaci o vašem rodinném stavu, doplňte na kopii občanského průkazu, jaký byl váš původní rodinný stav a jaký je aktuální.

Co mám dělat, když jsem změnila jméno?

Pokud došlo ke změně Vašeho jména či příjmení, zašlete nám na informace@cofidis.cz nebo prostřednictvím poštovní zásilky kopii Vašeho nového občanského průkazu, kdy na tuto kopii uveďte „SOUHLASÍM S POŘÍZENÍM KOPIE DOKLADU TOTOŽNOSTI“ a doplňte Vaším podpisem.

Co mám dělat, když jsem změnil/a adresu

Pokud došlo ke změně adresy trvalého pobytu, zašlete nám na informace@cofidis.cz nebo prostřednictvím poštovní zásilky kopii Vašeho nového občanského průkazu, kdy na tuto kopii uveďte „SOUHLASÍM S POŘÍZENÍM KOPIE DOKLADU TOTOŽNOSTI“ a doplňte Vaším podpisem.

V případě, že chcete změnit korespondenční adresu, zašlete nám Váš požadavek na informace@cofidis.cz nebo prostřednictvím poštovní zásilky, kdy v takovém oznámení vždy uveďte číslo úvěrové smlouvy, které se změna týká.

Pro správné fungování stránek je třeba mít zapnutý JavaScript.