Chci odložit splátky kvůli COVID-19

Mám odklad splátek do 31.10.2020 - co bude dál?

Na konci října Vám odešleme e-mail nebo dopis s podrobnými instrukcemi pro opětovné splácení Vašeho úvěru.

Mám k úvěru pojištění schopnosti splácet - co mám dělat?

V případě nahlášení pojistné události je třeba pokračovat v hrazení pravidelných měsíčních splátek až do jejího posouzení a  vyhodnocení ze strany pojišťovny. Pokud klient zažádal o tzv. odklad splátek úvěru z důvodu dopadů spojených s COVID 19, platby na pojistné (které jsou jinak součástí splátky úvěru a jsou splatné ve stejných termínech) klient v období trvání ochranné doby hradit nemusí. V tomto případě zůstává pojištění schopnosti splácet úvěr pro klienta nadále v platnosti a platby na pojistné budou splatné  společně s posledními splátkami úvěru.

Pojišťovna převezme hrazení splátek nejdříve po kladném posouzení a uznání pojistné události.Pro nahlášení pojistné události dlouhodobé pracovní neschopnosti je třeba, aby pojištěný splnil podmínku délky pracovní neschopnosti alespoň 60 dní nepřetržitě (karenční doba), teprve po uplynutí této doby bude v případě kladného posouzení a uznání pojistné události pojišťovna plnit za předpokladu, že pracovní neschopnost bude pokračovat.

Při ztrátě zaměstnání – ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele – je třeba, aby pracovní poměr byl na dobu neurčitou a od přistoupení k pojištění uplynulo nejméně 90 dní (čekací doba než se stane pojištění platným), po ztrátě zaměstnání je třeba se registrovat na příslušném Úřadu práce a po uplynutí 60 dní od registrace (karenční doba) bude v případě kladného posouzení a uznání pojistné události pojišťovna plnit za předpokladu, že nezaměstnanost bude pokračovat.

V případě rozvázání pracovního poměru dohodou pojišťovna pojistné plnění neplní.Před nahlášením pojistné události nás neváhejte kontaktovat, poskytneme Vám veškeré informace o potřebných dokladech a podmínkách.Všeobecné pojistné podmínky s informacemi o pojištění jsou součástí Vaší smluvní dokumentace a také je naleznete na našem webu v sekci Dokumenty ke stažení.

Kolik splátek si mohu odložit?

Dle Zákona bude možné u produktů Pagodil CPA Nula; Pagodil CPA; Cofipartner; COFIKLASIK; Konsolidace; COFIAUTO, tj. smlouvy začínající čísly 6, 7 a 8, jednorázově požádat o odklad do 31.7.2020 nebo 31.10.2020. Pro odklad vyplňte jednoduchý on-line formulář zde.

Mám odklad splátek do 31.7.2020 - co bude dál?

Na konci července Vám odešleme e-mail nebo dopis s podrobnými instrukcemi pro opětovné splácení Vašeho úvěru. Zároveň upozorňujeme, že dle zákona není možné žádat o prodloužení odkladu splátek do 31.10.2020.

Mohu svoji schválenou žádost o odklad změnit?

Ne, bohužel, jakmile se jednou rozhodnete a odklad je Vám schválen, tak není možné se k řádnému splácení vrátit, od Odkladu splátek upustit ani jinak měnit dohodnuté podmínky odkladu, pokud Cofidis s.r.o. nerozhodne jinak.

Pro odklad splátek vyplňte jednoduchý on-line formulář zde.

U jakého produktu mohu požádat o odklad?

Dle Zákona 177/2020 Sb. je možné žádat o odklad splátek u spotřebitelských úvěrů, podnikatelských úvěrů i hypoték, které byly schváleny před 26. březnem 2020 a u kterých nebyl zákazník k 26. březnu 2020 v prodlení s platbami delším než 30 dnů. Produkty pro které zákon odklad nenařizuje, jsou kreditní karty, kontokorentní úvěry a revolvingové úvěry. V případě produktů naší společnosti bude odklad splátek možný u Pagodil CPA Nula; Pagodil CPA; Cofipartner; COFIKLASIK; Konsolidace a COFIAUTO, tj. smlouvy začínající čísly 6, 7 a 8.

Pro odklad splátek vyplňte jednoduchý on-line formulář zde.

Od kdy bude odklad platný?

Ochranná doba trvá od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž úvěrujícímu došlo oznámení úvěrovaného, že má v úmyslu využít ochranné doby,

a) do 31. října 2020, nebo

b) do 31. července 2020, jestliže úvěrovaný v oznámení uvede, že má v úmyslu využít takto zkrácenou ochrannou dobu.

Pro odklad splátek vyplňte jednoduchý on-line formulář zde.

Jaký vliv bude mít odklad splátky na Bankovní/Nebankovní registr klientských informací?

Odklad splátky nebude mít negativní dopad na budoucí posouzení úvěruschopnosti a odklad nebude uveden jako prodlení s platbou v Bankovním a nebankovním registru klientských informací.

Pro odklad splátek vyplňte jednoduchý on-line formulář zde.

Jak poznám, že byl odklad proveden?

Odklad Vám potvrdíme v zákonné lhůtě do 30 dnů od podání žádosti, pokud splníte podmínky pro odklad splátek dle Zákona.

Mohu splácet jako dosud?

Pokud chcete splácet svoji Cofidis půjčku dále, nemusíte nás kontaktovat a normálně pokračujte ve splácení. Délka splatnosti ani výše celkové splatné částky se tak pro Vás nezmění.

Budu za žádost něco platit?

Žádost o odklad splátek bude pro naše klienty zdarma. Pro odklad splátek vyplňte jednoduchý on-line formulář zde.

Kdo může o odklad splátek požádat?

Požádat mohou klienti, kteří se v přímé souvislosti s koronavirovou epidemií dostanou do finančních potíží. O odklad může požádat kterýkoliv z účastníků úvěrové smlouvy. Požádat může fyzická osoba, OSVČ i PO.

Pro odklad splátek vyplňte jednoduchý on-line formulář zde.

Co musím doložit pro schválení odkladu splátky?

Není potřeba dokládat žádný doklad ani dokument, pouze vyplnit formulář na našem webu zde.

Jak mohu o odklad splátky požádat?

Připravili jsme pro Vás jednoduchý on-line formulář zde, jehož vyplněním zažádáte o odklad splátek v souvislosti s pandemií COVID-19.

Co se stane se splátkami, které byly v prodlení před datem účinnosti Vaší ochranné lhůty?

Po uplynutí Vaší ochranné lhůty budou tyto splátky splatné, zároveň během trvání ochranné lhůty jsou úročeny smluvním úrokem (maximální možný úrok je ve výši repo sazba + 8 %) a nebudou uplatňovány náhrady nákladů související s prodlením. Po uplynutí ochranné lhůty tedy bude postupováno dle smlouvy stejně, jak by tomu bylo před účinností ochranné lhůty.

Běží úroky po dobu odkladu splátky?

Pokud je zákazník fyzická osoba nebo fyzická osoba podnikající, potom mu po dobu odkladu splátky bude dle Zákona účtován úrok ve výši repo sazby vyhlášené Českou národní bankou zvýšené o 8 procentních bodů (nyní tedy 9 %), pokud ve smlouvě nebyl sjednán úrok nižší.

Pokud je zákazník podnikatel, bude mu podle Zákona, po dobu odkladu splátky, účtován úrok, který byl ve smlouvě sjednán.

Pro odklad splátek vyplňte jednoduchý on-line formulář zde.

Klientská zóna
810 700 810
810 700 810

Pro správné fungování stránek je třeba mít zapnutý JavaScript.