Co se stane se splátkami, které byly v prodlení před datem účinnosti Vaší ochranné lhůty?

Po uplynutí Vaší ochranné lhůty budou tyto splátky splatné, zároveň během trvání ochranné lhůty jsou úročeny smluvním úrokem (maximální možný úrok je ve výši repo sazba + 8 %) a nebudou uplatňovány náhrady nákladů související s prodlením. Po uplynutí ochranné lhůty tedy bude postupováno dle smlouvy stejně, jak by tomu bylo před účinností ochranné lhůty.

Pro správné fungování stránek je třeba mít zapnutý JavaScript.