Mám k úvěru pojištění schopnosti splácet - co mám dělat?

V případě nahlášení pojistné události je třeba pokračovat v hrazení pravidelných měsíčních splátek až do jejího posouzení a  vyhodnocení ze strany pojišťovny. Pokud klient zažádal o tzv. odklad splátek úvěru z důvodu dopadů spojených s COVID 19, platby na pojistné (které jsou jinak součástí splátky úvěru a jsou splatné ve stejných termínech) klient v období trvání ochranné doby hradit nemusí. V tomto případě zůstává pojištění schopnosti splácet úvěr pro klienta nadále v platnosti a platby na pojistné budou splatné  společně s posledními splátkami úvěru.

Pojišťovna převezme hrazení splátek nejdříve po kladném posouzení a uznání pojistné události.Pro nahlášení pojistné události dlouhodobé pracovní neschopnosti je třeba, aby pojištěný splnil podmínku délky pracovní neschopnosti alespoň 60 dní nepřetržitě (karenční doba), teprve po uplynutí této doby bude v případě kladného posouzení a uznání pojistné události pojišťovna plnit za předpokladu, že pracovní neschopnost bude pokračovat.

Při ztrátě zaměstnání – ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele – je třeba, aby pracovní poměr byl na dobu neurčitou a od přistoupení k pojištění uplynulo nejméně 90 dní (čekací doba než se stane pojištění platným), po ztrátě zaměstnání je třeba se registrovat na příslušném Úřadu práce a po uplynutí 60 dní od registrace (karenční doba) bude v případě kladného posouzení a uznání pojistné události pojišťovna plnit za předpokladu, že nezaměstnanost bude pokračovat.

V případě rozvázání pracovního poměru dohodou pojišťovna pojistné plnění neplní.Před nahlášením pojistné události nás neváhejte kontaktovat, poskytneme Vám veškeré informace o potřebných dokladech a podmínkách.Všeobecné pojistné podmínky s informacemi o pojištění jsou součástí Vaší smluvní dokumentace a také je naleznete na našem webu v sekci Dokumenty ke stažení.

Pro správné fungování stránek je třeba mít zapnutý JavaScript.