Od kdy bude odklad platný?

Ochranná doba trvá od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž úvěrujícímu došlo oznámení úvěrovaného, že má v úmyslu využít ochranné doby,

a) do 31. října 2020, nebo

b) do 31. července 2020, jestliže úvěrovaný v oznámení uvede, že má v úmyslu využít takto zkrácenou ochrannou dobu.

Pro odklad splátek vyplňte jednoduchý on-line formulář zde.

Pro správné fungování stránek je třeba mít zapnutý JavaScript.