Informační dokument Evropské komise týkající se práv uživatele platebních služeb

Případné spory mezi Vámi - spotřebitelem a společností COFIDIS s.r.o. jako poskytovatelem platebních služeb lze řešit i mimosoudně, a to prostřednictvím finančního arbitra. Finanční arbitr je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při nabízení a poskytování platebních služeb a jeho působnost je vymezena zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Do oblasti působnosti finančního arbitra patří mj. řešení sporů o zneužití platebního prostředku, sporů o provedení platební transakce bez souhlasu uživatele platební služby, či řešení sporů v případě nesouhlasu s vyřízením reklamace či stížnosti.

Kancelář finančního arbitra můžete kontaktovat následujícími způsoby:

- osobně nebo poštou na adrese Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1

- telefonicky na čísle + 420 257 042 070

- emailem na adrese arbitr@finarbitr.cz

- prostřednictvím datové schránky s ID qr9ab9x

Bližší informace o mimosoudním řešení sporů prostřednictvím finančního arbitra můžete najít na internetových stránkách finančního arbitra www.finarbitr.cz.

Klientská zóna
810 700 810
810 700 810

Pro správné fungování stránek je třeba mít zapnutý JavaScript.