Právo na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel může od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření.

Po odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru je Spotřebitel povinen nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení vrátit vyčerpanou jistinu a úrok ve výši, na kterou by vznikl věřiteli nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo.

Jestliže Spotřebitel odstoupil od smlouvy o koupi zboží nebo poskytnutí služby, kde cena zboží nebo služby je plně nebo částečně hrazena spotřebitelským úvěrem, zaniká též smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru. O této skutečnosti je Spotřebitel povinen Věřitele informovat.

Klientská zóna
810 700 810
810 700 810

Pro správné fungování stránek je třeba mít zapnutý JavaScript.