Oprávnění činnosti a jeho ověření

COFIDIS a.s. byl před 01. 12. 2016 oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění, tzn., že může provozovat tuto činnost na základě živnostenského oprávnění do doby, než Česká národní banka rozhodne o žádosti o udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů. Podmínkou pro oprávnění poskytovat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění je podání žádosti o licenci nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru nejpozději do 28. 02. 2017.  

COFIDIS a.s. tuto podmínku splnil dne 20. 01. 2017 podáním žádosti k České národní bance, což je možno ověřit v seznamu poskytovatelů spotřebitelského úvěru v přechodném období vedeným Českou národní bankou.

Pro správné fungování stránek je třeba mít zapnutý JavaScript.