Právo na tabulku umoření

U úvěrů sjednaných na pevně stanovenou dobou splácení (umoření) jistiny máte právo nás požádat o zaslání tabulky umoření, kdy takovou žádost je třeba podat emailem na adresu informace@cofidis.cz nebo písemně dopisem na naši adresu, kterou naleznete v sekci Kontakty.

Tabulka umoření Vám následně bude odeslána na Váš email nebo Vaši adresu, kterou disponujeme jako adresou pro doručování korespondence, a to nejpozději do 30 dnů od přijetí Vaší žádosti. Pokud dojde v období mezi podáním žádosti a odesláním tabulky umoření k opětovné žádosti o vyhotovení tabulky umoření, bude tabulka umoření odeslána pouze jedenkrát, a to ve lhůtě od doručení první žádosti.

Pro správné fungování stránek je třeba mít zapnutý JavaScript.