Reklamace & Stížnosti

V případě nespokojenosti s poskytovanými službami nebo produkty má Spotřebitel právo danou službu či produkt reklamovat či vznést stížnost. 

Informace o postupech spojených s reklamacemi a stížnostmi jsou uvedeny v reklamačním řádu, který je umístěn na www.cofidis.cz v sekci Dokumenty ke stažení, Ostatní dokumenty anebo zde.

V případě sporu mezi klientem a Společností má klient právo obrátit se se svým podnětem přímo na příslušný státní či jiný mimosoudní orgán vykonávající dozor v dané oblasti:

  • Finanční arbitr České republiky, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 257 042 070, e-mail: arbitr@finarbitr.cz, www.finarbitr.cz, ID datové schránky: qr9ab9x.
  • Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Tel.: +420 296 366 360, www.coi.cz, ID datové schránky: x7cab34.
  • Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Tel.: +420 224 411 111, e-mail.: podatelna@cnb.cz, www.cnb.cz, ID datové schránky: 8tgaiej.
  • Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, https://www.uoou.cz, ID datová schránky: qkbaa2n.

Pro správné fungování stránek je třeba mít zapnutý JavaScript.