Karta Magnet - formulář

Vyplňte formulář on-line nebo ho vytiskněte (PDF, 140kB), vyplňte a odešlete poštou či faxem. Vaši žádost vyhodnotíme v co nejkratším termínu a poté Vás budeme kontaktovat. V okamžiku, kdy od nás poštou obdržíte smlouvu, vyplňte ji a spolu s požadovanými dokumenty zašlete zpět.

Žádost o vydání úvěrové karty MAGNET

Bankovní účet
Založen od
Adresa
Jak bydlíte?
Telefon
Pokud je spolužadatel
Datum narození
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
Klient, případně i Spolužadatel, tímto dobrovolně udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZOOÚ“) v rozsahu jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště či jiná kontaktní adresa, číslo telefonní pevné linky či mobilního telefonu a e-mailová adresa, pro evidenční, kontrolní a marketingové účely včetně šíření/zasílání obchodních nabídek/sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to společnosti COFIDIS s.r.o., IČ: 27179907, Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, Cofidis Belgie, se sídlem Rue du Glategnies, 4a, 7500 Tournai, Belgie, 3 Suisses France, se sídlem 12 rue de la Centenaire 59170 Croix, Francie zapsaná pod reg. č. 475581591 u obchodního rejstříku v Lille Métropole a společnosti CEMOD – CZ s.r.o., IČ: 256 29 662, Pardubice, Dělnická 390, PSČ 532 36, a to na dobu 3 roků od podpisu nebo potvrzení tohoto prohlášení. Klient, případně i Spolužadatel, mají právo kdykoli tento souhlas písemně odvolat. Klient, případně i Spolužadatel, berou na vědomí, že jejich osobní údaje budou zpracovávány systematicky a automatizovaně a jsou si vědomi svých práv podle ust. § 12 a 21 ZOOÚ, zejména práv požadovat vysvětlení či odstranění závadného stavu.
Pole označená hvězdičkou "*" jsou povinná!

Pro správné fungování stránek je třeba mít zapnutý JavaScript.