Možnosti splácení půjčky

U všech typů půjček můžete měsíční splátky vašeho spotřebitelského úvěru hradit prostřednictvím bankovního inkasa, bankovního převodu, prostřednictvím poštovní poukázky, případně hotovostním vkladem na náš bankovní účet. Hotovostní úhrada měsíčních splátek v prostorách společnosti COFIDIS není možná. U všech možností splácení úvěru je nutno uvést variabilní symbol Vašeho úvěru.

Pro splácení měsíčních splátek se výhradně používají účty:  

Komerční banka              35-3706560257 / 0100
ČSOB                           166912093 / 0300

Informace o počtu, četnosti a výši pravidelných splátek jsou uvedeny ve Vaší smlouvě o spotřebitelském úvěru, a u úvěrů sjednaných na dobu neurčitou je informace uvedena na výpisu z Vašeho úvěrového účtu.

Pokud se tak rozhodnete, můžete celou půjčku splatit předčasně nebo kdykoliv zaplatit vyšší splátku.

  • předčasné splacení u revolvingových úvěrů, tj. u úvěrů sjednaných na dobu neurčitou, je zcela bez poplatků.
    pro klasické úvěry Partnerská půjčka, Půjčka pro jednotlivce a Novomanželská půjčka a Konsolidace zaplatíte 1% nebo 0,5% z předčasné splacené částky.
  • O vašem záměru předčasně doplatit Váš spotřebitelský úvěru je třeba nás informovat, a to prostřednictvím emailu informace@cofidis.cz nebo písemně dopisem na naši adresu, kterou naleznete v sekci Kontakty.

Smlouva o úvěru sjednaném na dobu neurčitou předčasným splacením nezaniká, pokud si tedy přejete takovou smlouvu ukončit, je třeba nás o této skutečnosti informovat, a to prostřednictvím emailu informace@cofidis.cz nebo písemně dopisem na naši adresu, kterou naleznete v sekci Kontakty.

Pokud přestanete úvěr splácet v řádných termínech, vystavujete se riziku účtování smluvní pokuty ve výši a za podmínek uvedených v Sazebníku.

Klasické úvěry:

•           500,- Kč za 1. písemnou upomínku při prodlení spotřebitele – zasílá se v měsíci následujícím po měsíci, v němž se spotřebitel dostal poprvé do prodlení, pokud prodlení trvá;

•           600,- Kč za 2. upomínku při prodlení spotřebitele – zasílá se v měsíci následujícím po 1. upomínce, pokud prodlení trvá;

•           1500,- Kč v případě ukončení smlouvy o úvěru ze strany věřitele z důvodu prodlení spotřebitele trvajícího alespoň 3 měsíce.

Více informací ke splácení úvěrů, jak např. možné doby splácení úvěru naleznete v kapitole Vše o našich úvěrech.

Pro správné fungování stránek je třeba mít zapnutý JavaScript.