Přehled účelů a oprávněných zájmů pro zpracování

 PŘEHLED ÚČELŮ A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ SPRÁVCE PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH PRÁVNÍ ZÁKLAD  

Jaké jsou účely zpracování osobních údajů?

 • účel identifikace spotřebitele (žadatele o finanční službu) jako subjektu údajů;
 • účel posouzení žádosti o poskytnutí finanční služby (úvěr, pojištění) a o uzavření smlouvy o úvěru, zahrnující ověření získaných osobních údajů;
 • účel analýzy a profilování s cílem přizpůsobit nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby;
 • účel využívání osobních údajů nezbytných pro předložení obchodní či marketingové nabídky v rámci oprávnění k činnosti správce, zahrnujícím zasílání obchodních nabídek správce či třetích osob; předložení nabídky může být i prostřednictvím externích call centra pojišťovacích zprostředkovatelů nebo poskytovatelů asistenčních služeb, přičemž tato nabídky mohou být i telefonické;
 • účel vytvoření souboru informací v rámci registrů klientských informací (SOLUS, NRKI, BRKI) vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce subjektu údajů;
 • účel zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů registrů klientských informací (SOLUS, NRKI, BRKI) o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce subjektu údajů;
 • účel umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů registrů klientských informací (SOLUS, NRKI, BRKI);
 • účel splnění smlouvy o úvěru, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů;
 • účel splnění právní povinnosti, která se na nás jako na správce osobních údajů vztahuje;
 • účel ochrany oprávněných zájmů správce či třetí strany;
 • účel uplatňování právních nároků a povinností ze smluvního vztahu správce a subjektu údajů, např. pro účely vyřizování reklamací atp.

  Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?

Právní základ zákonného zpracování osobních údajů vychází z článku 6 GDPR.V níže uvedených případech je zpracování zákonné a v případě společnosti COFIDIS a.s. se uplatňují zejména tyto právní základy zpracování osobních údajů:

 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy o úvěru, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás jako na správce osobních údajů vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, ledaže před těmito zájmy mají přednost zájmy a základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Pro správné fungování stránek je třeba mít zapnutý JavaScript.