Často kladené dotazy

Kolik stojí pojištění, jaké bude pojistné?

Pojistné činí měsíčně 0,65 % celkové v dané době dlužné částky. Je zahrnuto do pravidelné měsíční splátky, jejíž výše se však nezvýší (pouze se mírně prodlouží doba splácení).

Pro které pojistné události se sjednává pojištění?

Pojistnými událostmi jsou:

  • ztráta zaměstnání
  • dočasná pracovní neschopnost
  • smrt pojištěného
  • úplná a nezvratná ztráta samostatnosti

Definice výše uvedených pojmů najdete v Rámcové smlouvě o pojištění č. 9717M a Všeobecných pojistných podmínkách č. CZ 07/2008-2.

Kdy začíná platit pojištění?

Vaše pojištění nabývá účinnosti dnem registrace přistoupení k pojistné smlouvě, který Vám sdělí COFIDIS. Pojištění pro případ ztráty zaměstnání počíná však 91. dne následujícího po dni registrace přistoupení, pokud pojištěný splňuje všechny stanovené podmínky.

Kdo je pojištěný?

Pojištěným se rozumí "osoba, která je uvedena v části "Klient/ka" úvěrové smlouvy za předpokladu, že splnila podmínky uvedené v Rámcové smlouvě o pojištění č. 9717M a Všeobecných pojistných podmínkách č. CZ 07/2008-2.

Jaká rizika pokrývá mé pojistné?

V případě ztráty zaměstnání nebo dočasné pracovní neschopnosti Vaše pojistné pokrývá měsíční splátky po dobu trvání pojistné události. V případě úmrtí nebo úplné a nezvratné ztráty samostatnosti pojistné pokrývá Váš celkový dluh u společnosti COFIDIS.

Jak mám postupovat v případě vzniku pojistné události?

Po zjištění vzniklé pojistné události kontaktujte bez zbytečného odkladu společnost COFIDIS telefonicky nebo poštou.

Pro správné fungování stránek je třeba mít zapnutý JavaScript.