Žádost o odklad splátek

Dle zákona 177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, prohlašuji, že jsem byl ekonomicky postižen a proto žádám o odklad splátek.

Upozornění:

  • Odklad splátek se vztahuje pouze na smlouvy uzavřené před 26.březnem 2020, smlouva nesmí být v prodlení delším než 30 dnů.
  • Odklad splátek není možný pro revolvingové smlouvy (CofiDirect, Magnet, CofiFlexi, Pagodil NT, iPlatba, NTimes).
  • Odklad se vztahuje pouze na smlouvy začínající čísly 6, 7 a 8.
Jméno
Příjmení
Rodné číslo / Rodné číslo Rodné číslo
Mobilní telefon
E-mail
Dokdy chcete splátky odložit
Číslo 1.smlouvy
Číslo 2.smlouvy
Číslo 3.smlouvy
Číslo 4.smlouvy
Číslo 5.smlouvy

Chceme Vám co nejvíce ulehčit současnou situaci, proto se odklad týká rovněž hrazení plateb na pojistné (v případě, že máte sjednáno pojištění schopnosti splácet úvěr). Nicméně upozorňujeme, že povinnost hradit platby na pojistné tímto nezaniká, tyto platby se po dobu trvání ochranné doby pouze odkládají a budou Vám účtovány po skončení ochranné doby v souladu s Vaší smlouvou o úvěru tak, že měsíční výše splátky úvěru zůstane stejná, nicméně se adekvátně prodlouží doba splácení úvěru. Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s uvedeným postupem.

Odesláním vyplněného formuláře prohlašuji, že jsem byl/a ekonomicky postižen/a epidemií koronaviru COVID-19. Dále beru na vědomí, že po dobu schváleného odkladu splátek není možné od odkladu odstoupit ani měnit jeho podmínky, pokud Cofidis s.r.o. nerozhodne jinak.

Dle podmínek ujednaných ve smlouvě bude Váš úvěr i nadále úročen dle podmínek ujednaných ve smlouvě. Ale ne výše než maximální sazbou stanovenou zákonem, tj. REPO sazby vyhlašované ČNB + 8 %, aktuálně tedy max. 9 % p.a.

Klientská zóna
810 700 810
810 700 810

Pro správné fungování stránek je třeba mít zapnutý JavaScript.