ZMĚNA SMLUVNÍCH PODMÍNEK NA VAŠÍ SMLOUVĚ

Vážená klientko, vážený kliente,

děkujeme Vám, že využíváte našich finančních služeb a níže Vám zasíláme informace k Vaší úvěrové smlouvě.

S ohledem na nepříznivý vývoj ekonomické situace na trhu jsme nuceni upravit podmínky na Vaší smlouvě. S účinností od 1. 3. 2022 dochází ke změně úrokové sazby na Vaší smlouvě o úvěru COFIFLEXI z 28 procent na 29.9 procent ročně.

Změna úrokové sazby nemá vliv na výši minimální splátky u revolvingových produktů, která činí 3,7 procent z jistiny na konci měsíce zaokrouhlené na celé desítky tisíc korun nahoru. Konkrétní hodnota výpočtu minimální měsíční splátky viz následující tabulka:

Výše jistiny Minimální splátka
0 – 10 000,- Kč 370 Kč
10 001 – 20 000,- Kč 740 Kč
20 001 – 30 000,- Kč 1 110 Kč
30 001 – 40 000,- Kč 1 480 Kč
40 001 – 50 000,- Kč 1 850 Kč
50 001 – 60 000,- Kč 2 220 Kč
60 001 – 70 000,- Kč 2 590 Kč
70 001 – 80 000,- Kč 2 960 Kč
80 001 – 90 000,- Kč 3 330 Kč
90 001 – 100 000,- Kč 3 700 Kč
100 001 – 110 000,- Kč 4 070 Kč
110 001 – 120 000,- Kč 4 440 Kč
120 001 – 130 000,- Kč 4 810 Kč
130 001 – 140 000,- Kč 5 180 Kč
140 001 – 150 000,- Kč 5 550 Kč

V případě Vašeho nesouhlasu s uvedenou změnou úrokové sazby neúčelové části Vašeho úvěru máte právo změnu odmítnout a Vaši smlouvu o úvěru z tohoto důvodu bezplatně a s okamžitou účinností vypovědět.

Oznámení o nesouhlasu se změnou úrokové sazby neúčelové části úvěru a výpověď Vaší smlouvy o úvěru můžete učinit až do jednoho (1) měsíce po nabytí účinnosti změny (můžete tak učinit i dříve), a to v souladu s ujednáním ve Vaší smlouvě o úvěru. Důsledkem ukončení smlouvy o úvěru výpovědí je to, že celý do té doby nesplacený úvěr, jakož i veškeré další peněžité závazky ze smlouvy o úvěru, se stávají splatnými a musíte nám je uhradit nejpozději s Vaší výpovědí.

Nesouhlas se změnou úrokové sazby neúčelové části Vašeho úvěru a výpověď Vaší smlouvy o úvěru je možné učinit písemně na adresu sídla společnosti COFIDIS s.r.o., Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, případně můžete též zaslat scan originálu podepsané výpovědi Vaší smlouvy o úvěru e-mailem ve formátu PDF na adresu informace@cofidis.cz, nebo lze využít zákaznické linky na tel.: 234 120 120.

Pokud nevyjádříte svůj nesouhlas výše uvedeným způsobem, budou změny považovány z Vaší strany za akceptované.

V případě jakéhokoli dotazu nás neváhejte kontaktovat. Naši finanční poradci jsou Vám k dispozici v pracovní dny v čase 8:00 – 19:00 hodin na telefonním čísle 234 120 120 nebo na emailové adrese informace@cofidis.cz.

S přáním hezkého dne

Cofidis

Pro správné fungování stránek je třeba mít zapnutý JavaScript.