ZMĚNA SMLUVNÍCH PODMÍNEK NA VAŠÍ SMLOUVĚ

Vážená klientko, vážený kliente,

děkujeme Vám za využívání našich finančních služeb a dovolujeme si Vám oznámit, že s účinností od 15. 1. 2020 dochází ke změně podmínek smlouvy u všech úvěrových produktů společnosti COFIDIS s.r.o., přičemž tato změna se dotkne i Vaší smlouvy o úvěru.

Konkrétně se jedná o změnu výše náhrad účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s prodlením spotřebitele. Dosavadní výše náhrad účelně vynaložených nákladů již nepokrývala stále rostoucí reálné náklady spojené zejména se zasláním upomínek a vymáháním pohledávek u klientů, kteří se dostali do prodlení se splácením úvěru. Náhrady účelně vynaložených nákladů jsou účtovány, až pokud klient nereaguje ani na opakovaná upozornění (SMS, telefon), že je se splátkou úvěru v prodlení, takže většiny klientů se tato změna vůbec nedotkne.

Nové dokumenty platné od 15. 1. 2020 naleznete v odkazech níže:

Cofiklasik

Cofipartner

Pagodil CPA

Pagodil CPA NULA

Konsolidace

Cofiauto

V případě Vašeho nesouhlasu s uvedenou změnou máte právo změnu odmítnout a Vaši smlouvu o úvěru z tohoto důvodu do 30 dnů ode dne obdržení informace o změně bezúplatně a s okamžitou účinností vypovědět. Nesouhlas se změnou smluvních podmínek a výpověď Vaší smlouvy o úvěru je nutné učinit písemně na adresu sídla společnosti COFIDIS s.r.o., Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, případně můžete též zaslat scan podepsané výpovědi Vaší smlouvy o úvěru e‑mailem na adresu informace@cofidis.cz

Důsledkem ukončení smlouvy o úvěru výpovědí je to, že celý do té doby nesplacený úvěr, jakož i veškeré další peněžité závazky ze smlouvy o úvěru, se stávají splatnými a musíte nám je uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení informace o změně.

Váš nesouhlas se změnou smluvních podmínek nebo výpověď Vaší smlouvy o úvěru musí být doručeny do 30 dnů ode dne obdržení informace o změně. Pokud nevyjádříte svůj nesouhlas výše uvedeným způsobem, budou změny považovány za akceptované a nové smluvní podmínky se stanou součástí Vaší stávající smlouvy o úvěru (nahradí dosavadní dokumenty).

V případě jakéhokoli dotazu nás neváhejte kontaktovat. Naši finanční poradci jsou Vám k dispozici v pracovní dny od 8:00 – 20:00 hodin na telefonním čísle 234 120 120 nebo na emailové adrese informace@cofidis.cz

S přáním hezkého dne  

Váš Cofidis

Pro správné fungování stránek je třeba mít zapnutý JavaScript.