Předsevzetí více šetřit si pod vlivem prudkého zdražení energií a současné rychle rostoucí inflace dalo do nového roku mnoho Čechů. A velké většině z nich se to i daří. Nejlépe se lidé hodnotí za nakládání s vodou, když se jí snaží šetřit 90% z nich. V poměrně těsném závěsu je úspora energií. Naopak největší rezervy mají lidé v dopravě. Vyplývá to z průzkumu společnosti Cofidis mezi 525 respondenty.

Současná ekonomická situace v kombinaci s nepříznivými prognózami do budoucna nutí většinu českých domácností k úsporným opatřením. Je ovšem otázka, kde budou úspory čerpat, protože podle výsledků průzkumu se Češi chovají dle svého mínění většinou úsporně už nyní. Ve všech zkoumaných oblastech převažuje zodpovědné chování jak u mužů, tak u žen, a naopak pouze minimum lidí přiznává absolutní lhostejnost v souvislosti s možnou úsporou.

Ani kapka vody nazmar

Nejúsporněji se Češi chovají při spotřebě vody, čisté svědomí má v této oblasti 87% lidí. Naopak pouze 3% dotazovaných uvádí, že svou spotřebu vody nikterak nehlídají. Obdobné je to i u energií. 83% lidí uvádí, že šetří na vytápění a 81% na elektrické energii, ať už se jedná o využívání energeticky nenáročných spotřebičů, používání úsporných žárovek a dalších úsporných opatření.

Plýtvání jídlem většině nehrozí, pomáhají akce

Další významnou položkou domácího rozpočtu je jídlo a i zde je zodpovědné chování Čechům vlastní, když 4 z 5 respondentů odpovídá, že na jídle šetří, nenakupuje například zbytečně velké množství jídla, nevyhazuje jídlo nebo k nákupu využívá akce. Co se týká akcí, a to nejen těch potravinových, pravidelně je dle průzkumu sleduje a na jejich základě se o nákupu rozhoduje 68% dotazovaných. Pouze 6% lidí zvýhodněné nabídky zcela bojkotuje. Pozitivním výsledkem také je, že si výhodnost akcí Češi ověřují. Dvě třetiny respondentů nenakoupí na základě letáku či reklamy, aniž by se přesvědčily o výhodnosti nabídky.

Správně nastavené smlouvy. Nebo ne?

I v oblasti nastavení smluv jsou Češi sebevědomí. Správně nastavené smlouvy, ať už se jedná o smlouvy s dodavateli energií, mobilními operátory nebo u finančních produktů zmiňují tři čtvrtiny Čechů. V tomto ohledu se ale často mohou mýlit, protože své smlouvy pravidelně nerevidují a jejich nastavení je často zastaralé. Odborníci doporučují revidovat smlouvy alespoň jednou ročně.

„Situace na trhu se neustále mění, a pokud se zákazníci nezajímají o současné trendy či výhodné nabídky, mohou jim doslova protékat peníze mezi prsty,“ vysvětluje Milan Bouda, marketingový ředitel společnosti Cofidis, a doplňuje: „Většina lidí například stále nezoptimalizovala své náklady na splátky úvěrů výhodnou konsolidací, třeba s garancí nejlepšího RPSN. Vhodná bude za nějaký čas také revize smluv zákazníků, kteří spadli před koncem roku k DPI a z obav ze závratných částek za energie si rychle bez většího porovnání na trhu vybrali nového dodavatele.“

Efektivnější doprava

Největší rezervy mají české domácnosti v dopravě. Více než desetina respondentů přiznává, že na dopravě naprosto nešetří a o alternativy běžného ježdění autem jako chození pěšky či jízda na kole, využívání MHD nebo energeticky úspornějších paliv se nezajímá. Na rozdíl od všech ostatních zkoumaných oblastí, kde je jednoznačně šampionem v šetření starší generace, právě v dopravě dosahuje nejlepších výsledků naopak generace nejmladších lidí do 26 let.